PresentChild (kindertolk) traject

Kinderen zijn uniek, net als wij volwassenen. Ze hebben van jongs af aan een eigen persoonlijkheid. Die kunnen ze volgen of laten zich deels aanpassen. Toch blijven kinderen dicht bij zichzelf, hun kern en zien het als hun taak ouderen dit inzicht te geven.

Gedrag

Ze geven boodschappen door middel van hun gedrag. Wie ben jij? Wat en waarom doe je dat? Vaak vinden ouders probleemgedrag van hun kind frustrerend. Maar het kan ook leerkracht of grootouder met het kind zijn, dat botst of reageert.

Een kind laat de volwassene hun blinde vlek zien

Een kind laat de volwassene hun blinde vlek zien, iets waar de ouder/volwassene iets aan kan en mag doen. Dit kan iets geleefd of ongeleefd, bewust of onbewust zijn. Het mag naar de oppervlakte. Bewustwording waarna het bijna vanzelf opgelost word. Zo ook het gedrag van het kind. Zelfs ADHD, PDD-nos kunnen verminderd worden.

PresentChild methode

De PresentChild methode is een techniek die veel helderheid en duidelijkheid geeft over het kind en de ouder / verzorgende. Er worden vragen gesteld aan de volwassene om tot een beeld te komen wat er speelt. Alles wordt letterlijk opgeschreven, omdat het gesprek, de tekst, later vertaalt word naar de volwassene.

Vervolg

Tijdens een vervolggesprek wordt uitgebreid besproken wat het kind spiegelt en vertelt en vallen er vaak kwartjes. Er vindt een verschuiving plaats in het systeem waardoor er meer balans komt bij ouder en kind.